Usługi tłumaczeniowe | Niemiecki – Polski – Rosyjski

Berlin-Translator
Przekład i język

Dobrać odpowiednie słowa

Język, jako polimorficzny system komunikacji, kształtowany jest przez wpływy kulturowe, religijne czy geograficzne. Każdy język posiada z tego powodu specyficzne dla niego idiomy i wyrażenia. Często są to określenia przenośne, które bardzo trafnie opisują daną sytuację lub zachowanie.

Często sekwencje słów w jednym języku kryją w sobie określenia, które mają takie samo lub podobne znaczenie w innym. Ale nie zawsze! Należy zachować ostrożność, jeśli nie chce się prowokować nieporozumień kulturowych lub językowych.

Rozróżnia się związki frazeologiczne, takie jak zwrot: graue Eminenz (niem.), szara eminencja (pl.), cерый кардинал (ros.), które należy tłumaczyć dosłownie; takie, które wymagają innego doboru słów: die Daumen drücken/halten (niem.), trzymać kciuki (pl. ), держать кулаки (ros.), czyli tylko trzymać, lub takie, które wymagają zupełnie innych słów w tłumaczeniu, aby opisać te same fakty: den Teufel an die Wand malen (niem.: malować diabła na ścianie), wywoływać wilka z lasu (pl.), czy krakać (pl.), каркать (ros.).

Wiele związków frazeologicznych lub wyrażeń idiomatycznych należy do tzw. „fałszywych przyjaciół” tłumacza. Przykład: es geht bergab (niem.), co oznacza: sytuacja się pogarsza, ale potraktowane dosłownie w języku polskim oznacza, że sytuacja będzie się od teraz poprawiać, od teraz idzie z górki (pl.). Choć znaczenie poszczególnych słów jest takie samo: bergab (niem.) – z góry, z górki (pl.) i bergauf (niem.) – pod górę, pod górkę (pl.), to znaczenie tych słów w związkach frazeologicznych jest dokładnie odwrotne!

Photo Patricia Fortes Pereiro by Freeimages