Usługi tłumaczeniowe | Niemiecki – Polski – Rosyjski

Berlin-Translator

Przekład i język

Tłumaczenia i znajomość języków obcych mogą zbliżać ludzi. Obie dziedziny są ważnymi czynnikami w promowaniu różnorodności kulturowej, handlu międzynarodowego, globalnej kooperacji, dialogu międzykulturowego i dostępu do informacji.