Usługi tłumaczeniowe | Niemiecki – Polski – Rosyjski

Berlin-Translator

Triaphon

Triaphon jest pomocą telefoniczną w nagłych wypadkach.  Triaphon  jest organizacją non-profit, która ma na celu poprawę komunikacji pacjentów/pacjentek ograniczonych barierą językową w zakresie opieki medycznej. Ponieważ w nagłych przypadkach medycznych brak jest dostępnych tłumaczy/tłumaczek, zespół lekarzy i lekarek stał się aktywny. W postaci Triaphon  zaistniał 24-godzinny telefoniczny serwis tłumaczeniowy dla szpitali i gabinetów lekarskich. Tłumacze ustni obu płci pracujący dla  Triaphon  są natychmiast dostępni i gotowi do telefonicznego przetłumaczenia krótkich rozmów między personelem medycznym i pacjentami. W ten sposób umożliwiona jest opieka medyczna na równych zasadach.