Usługi tłumaczeniowe | Niemiecki – Polski – Rosyjski

Berlin-Translator
Przekład i język

Model kwadratu komunikacyjnego

Mowa umożliwia nam komunikację, wymianę myśli i poznawanie kultur. Kiedy ludzie z różnych grup językowych mogą się ze sobą porozumiewać, prowadzi to do lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej więzi między nimi.

Znajomość więcej niż jednego języka może również pomóc w przełamywaniu barier i wspierać poczucie integracji i zrozumienia. Nauka języka obcego może pomóc w budowaniu mostów między kulturami i stworzyć przestrzeń do spotkań międzykulturowych. Istnieje wiele przykładów w historii, gdzie znajomość języków zbliżyły ludzi, np. w handlu i komunikacji między różnymi narodami i kulturami.

Friedemann Schulz von Thun w swojej teorii komunikacji opisuje podstawowe zasady komunikacji międzyludzkiej, które są istotne dla każdego rodzaju interakcji między ludźmi, niezależnie od ich sytuacji czy dziedziny zawodowej. W swoim modelu kwadratu komunikacyjnego lub „modelu czterech uszu” opisuje cztery strony komunikatu, które mogą być zastosowane w każdej formie komunikacji.

Każdy komunikat zawiera informację na czterech płaszczyznach: płaszczyźnie faktu, płaszczyźnie ujawiania siebie, płaszczyźnie relacji i płaszczyźnie apelu. Te cztery aspekty komunikacji mogą wystąpić w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest to osobista rozmowa, prezentacja biznesowa czy wystąpienie publiczne. Model ten można również zastosować w komunikacji pisemnej, takiej jak e-maile czy wiadomości tekstowe. Również w tym przypadku te różne poziomy komunikacji, w tym ewentualne nieporozumienia, mogą odgrywać ważną rolę.

Znajomość modelu kwadratu komunikacyjnego Schulza von Thuna może pomóc każdemu w poprawieniu komunikacji międzyludzkiej poprzez rozwinięcie głębszego zrozumienia tego, jak działa komunikacja i jakie nieporozumienia i konflikty mogą wystąpić w komunikacji.

Model ten pokazuje, że komunikacja to nie tylko przekazywanie faktów i informacji, ale że obejmuje ona również samoobjawienia, komunikaty o relacjach i apele. Poprzez lepsze zrozumienie tych różnych poziomów, można lepiej interpretować otrzymane wiadomości i zrozumieć, co mówca naprawdę chce powiedzieć.

Poprzez zrozumienie różnych poziomów komunikacji i możliwych filtrów percepcyjnych, można lepiej unikać lub rozwiązywać nieporozumienia i konflikty w komunikacji. Można lepiej ocenić wpływ własnych wypowiedzi na innych i lepiej zrozumieć wypowiedzi innych.

Lepsze zrozumienie komunikatów relacyjnych w komunikacji często pomaga w poprawie i utrzymaniu relacji interpersonalnych. Człowiek jest bardziej świadomy potrzeb innych i może na nie odpowiednio reagować.

Dzięki modelowi kwadratu komunikacyjnego każdy może nauczyć się tak formułować własne komunikaty, aby były lepiej rozumiane przez innych. Komunikacja ulega poprawie, ponieważ uwzględnia się różne poziomy komunikacji i można zadbać o to, aby komunikaty były jasne, precyzyjne i zrozumiałe.

Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie modelu kwadratu komunikacyjnego Friedemanna Schulza von Thuna może pomóc w skuteczniejszym komunikowaniu się, unikaniu nieporozumień i konfliktów oraz budowaniu lepszych relacji międzyludzkich. W każdym razie warto wiedzieć, że teoria Schulza von Thuna ma znaczenie we wszystkich aspektach życia społecznego i jest cenną metodą poprawy komunikacji międzyludzkiej.

Friedemann Schulz von Thun to niemiecki psycholog najbardziej znany ze swoich prac w dziedzinie teorii komunikacji. Urodził się 6 sierpnia 1944 roku w Soltau w Niemczech. Studiował psychologię, lingwistykę i edukację na Uniwersytecie w Hamburgu, otrzymał doktorat z psychologii w 1971 roku, a następnie pracował jako asystent badawczy w Instytucie Psychologicznym Uniwersytetu w Hamburgu. Później pracował jako profesor psychologii edukacyjnej na Uniwersytecie w Hamburgu i kierował tam Instytutem Komunikacji i jest najbardziej znany ze swojego modelu kwadratu komunikacyjnego.

Schulz von Thun opublikował liczne książki i artykuły, w tym „Miteinander reden“ i „Kommunikation als Lebenskunst“. Jego prace wywarły duży wpływ nie tylko na psychologię, ale także na inne dziedziny, takie jak edukacja, medycyna i biznes.

Photo melodiko by FreeImages