Usługi tłumaczeniowe | Niemiecki – Polski – Rosyjski

Berlin-Translator
Aktualności

Projekt Gutenberg

Projekt Gutenberg to organizacja o charakterze niekomercyjnym zajmująca się digitalizacją i udostępnianiem książek i innych dzieł należących do domeny publicznej. Założony w 1971 roku przez Michaela S. Harta, projekt ma na celu udostępnienie klasyków literatury światowej i innych ważnych tekstów bezpłatnie i dla każdego.

Z biegiem lat stworzono obszerną kolekcję e-booków, obejmującą różne języki i gatunki. Są to często dzieła należące do domeny publicznej. Oznacza to, że prawa autorskie do nich wygasły i są one ogólnodostępne. Można je czytać online, pobierać i wykorzystywać do różnych celów bez ograniczeń prawnych.

Projekt Gutenberg zgromadził obszerną kolekcję tekstów. Obejmuje ona szeroki zakres gatunków i tematów. Można tu znaleźć wiele klasycznych dzieł literatury, w tym powieści i opowiadania takich autorów jak Charles Dickens, Jane Austen, Lew Tołstoj, Mark Twain i wielu innych.

Z dziedziny poezji i dramatu: Dzieła Williama Szekspira, Emily Dickinson, Johanna Wolfganga von Goethego i innych znanych poetów i dramaturgów.

Można znaleźćtu klasyczne prace naukowe autorów takich jak Isaac Newton, Charles Darwin i Albert Einstein.

Oraz z dziedziny filozofii i religii: pisma Platona, Friedricha Nietzschego, Immanuela Kanta i fragmenty z Biblii i Koranu jak i różne dokumenty historyczne, eseje i traktaty.

Lista ta nie jest na pewno kompletna, ponieważ kolekcja Projekt Gutenberg jest stale poszerzana. Dlatego warto regularnie odwiedzać stronę internetową, aby odkryć nowe propozycje.

Projekt Gutenberg jest ważny z kilku powodów.

Zapewnia bezpłatny i łatwy dostęp do literatury, do szerokiej gamy książek, zwłaszcza do dzieł, do których wygasły prawa autorskie. Umożliwia ludziom na całym świecie czytanie i studiowanie klasyków literatury i ważnych tekstów.

Udostępniając darmowe e-booki, Projekt Gutenberg przyczynia się do rozwoju edukacji, zapewniając uczniom i studentom zasoby umożliwiające poszerzanie wiedzy i dalszą edukację.

Zachowując klasyczne dzieła i teksty historyczne, projekt pomaga chronić dziedzictwo kulturowe i udostępniać je przyszłym pokoleniom.

Projekt oferuje osobom z upośledzeniem wzroku lub innymi niepełnosprawnościami dostęp do literatury bez barier, ponieważ teksty są często dostępne w różnych formatach, które mogą być używane przez czytniki ekranu i inne technologie wspomagające.

Nie należy także bagatelizować możliwości nieodpłatnego użytkowania. Ponieważ większość dzieł Projektu Gutenberg znajduje się w domenie publicznej, użytkownicy mogą wykorzystywać teksty do różnych celów, czy to do osobistej lektury, badań naukowych czy projektów twórczych, bez martwienia się o ograniczenia prawne.

Ogólnie rzecz biorąc, Projekt Gutenberg wnosi istotny wkład w promowanie swobodnego dostępu do wiedzy i kultury dla ludzi na całym świecie.

Photo by Nino Carè / Pixabay